Studia podyplomowe

  • Home
  • Studia podyplomowe

Witamy na stronie studiów podyplomowych Akademii Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.

Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach jest największą i najnowocześniejszą uczelnią niepubliczną w regionie świętokrzyskim. Uczelnia jest jedną z większych tego typu w kraju. Od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach, należąc do ścisłej czołówki niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce. Kształci obecnie około 3,5 tysiąca studentów i może się poszczycić rzeszą ponad 30 tysięcy absolwentów.

Rok 2022 jest dwudziestym piątym w działalności Uczelni. Jedną z jej komórek jest Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego, zajmujące się organizowaniem kształcenia na Studiach Podyplomowych.

Studia Podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe i uzyskały tytuł licencjata, inżyniera lub magistra. Jest to warunek przyjęcia na Studia Podyplomowe w ANS Kielce.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną.  Oferta kierunków oraz program studiów uwzględnia potrzeby współczesnego rynku pracy, oczekiwania kandydatów i pracodawców.  ANS  jest też dużym pracodawcą w regionie świętokrzyskim.  Uczelnia zatrudnia około 170 pracowników naukowo-dydaktycznych. Dzięki wysokiej jakości kadrze  jest także znaczącym ośrodkiem naukowo-badawczym.