Strona główna

Witamy na stronie studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach jest największą i najnowocześniejszą uczelnią niepubliczną w regionie świętokrzyskim i jedną z większych tego typu w kraju. Od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach, należąc do ścisłej czołówki niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce. Kształci obecnie około 3,5 tysiąca studentów,
a może się poszczycić rzeszą ponad 30 tysięcy absolwentów.

Rok 2019 jest dwudziestym drugim w działalności Uczelni a jedną z jej komórek jest Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego, zajmujące się organizowaniem kształcenia na Studiach Podyplomowych.

Studia Podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe i otrzymały tytuł licencjata, inżyniera lub magistra. Jest to warunek przyjęcia na Studia Podyplomowe w WSEPiNM.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną i oferuje gamę kierunków, kształcących w poszukiwanych przez pracodawców zawodach. WSEPiNM  jest też dużym pracodawcą; zatrudnia około 170 pracowników naukowo-dydaktycznych i to właśnie dzięki wysokiej jakości kadrze naukowej jest także znaczącym ośrodkiem naukowo-badawczym.

Aktualności

Inauguracja studiów podyplomowych:

W dniu 26 października 2019r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach odbyła się Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Zgromadzonych w imieniu WSEPiNM powitał Prorektor dr Krzysztof Wątorek oraz Dziekan Studiów Podyplomowych dr Łukasz Baratyński. W ramach wykładu inauguracyjnego dr K. Wątorek przybliżył słuchaczom studiów podyplomowych zasady realizacji przebiegu studiów i wymogi jakie przed Uczelnią postawiła Konstytucja dla Nauki w tym Ustawy 2.0. –Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziekan dr Ł. Baratyński zapoznał z zasadami obowiązującymi słuchaczy studiów podyplomowych na poszczególnych kierunkach w tym wymogami dotyczącymi pisanie i obrony pracy dyplomowej  oraz z infrastrukturą i zasobami Uczelni.

W roku akademickim 2019/2020 WSEPiNM uruchomiła osiem kierunków studiów podyplomowych: Administracja państwowa i samorządowa, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Dietetyka i planowanie żywienia, Kadry i płace, Prawo podatkowe i podatki, Prawo zamówień publicznych, Zarządzanie podmiotami leczniczymi, Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Nowe kierunki studiów podyplomowych

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi kierunkami na studiach podyplomowych:  

Akredytacja dla Coaching Business&Life

Szanowni Państwo, niezmiernie miło jest nam poinformować, że program studiów podyplomowych realizowany na kierunku Coaching Business&Life uzyskał akredytację Izby Coachingu. Dla kandydatów na ten kierunek studiów oznacza to gwarancję najwyższego poziomu nauczania oraz świetne perspektywy rozwoju na drodze coachingu.

Zapraszamy do Rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 już w Czerwcu 2020r.