COACHING BUSINESS & LIFE

Długość studiów:  2 semestry

Całkowity koszt nauki:  3 500 zł

Program studiów podyplomowych realizowany na kierunku Coaching Business&Life uzyskał akredytację Izby Coachingu.

Dla kandydatów na ten kierunek studiów oznacza to gwarancję najwyższego poziomu nauczania oraz świetne perspektywy rozwoju na drodze coachingu.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. I Moduł – podstawy coachingu  
2. II Moduł – struktura i cel coachingu  
3. III Moduł – strategia zmiany  
4. IV Moduł – efektywność coacha  
5. V Moduł – efektywność klienta  
6. VI Moduł – proces coachingowy i superwizja  
7. VII Moduł – zarządzanie relacjami  
8. VIII Moduł – zarządzanie systemami  
9. IX Moduł – praktyczne zastosowanie coachingu w firmach i organizacjach  
10. X Moduł – coaching jako dziedzina/superwizja/egzamin  
11. Fakultet  
12. Seminarium dyplomowe  
  Razem 180