Dietetyka i planowanie żywienia

Długość studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 000 zł

Studia skierowane są do pracowników przedsiębiorstw gastronomicznych, turystycznych, hotelarskich, nauczycieli prowadzących zajęcia z dietetyki i planowania żywienia, a także do pracowników zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz wszystkich zainteresowanych dietetyką i żywieniem. Umożliwiają poszerzenie lub modyfikację kwalifikacji zawodowych.

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

L.p.PrzedmiotLiczba godzin
1.Anatomia i fizjologia20
2.Podstawy nauki o żywieniu12
3.Podstawy dietetyki18
4.Podstawy biochemii20
5.Mikrobiologia5
6.Technologia produkcji potraw12
7.Higiena i bezpieczeństwo zdrowotne żywności8
8.Przechowalnictwo żywności6
9.Dietoterapia20
10.Żywienie kliniczne24
11.Poradnictwo dietetyczne6
12.Dietetyka pediatryczna6
13.Gastronomia specjalistyczna i catering6
14.Towaroznawstwo żywności funkcjonalnej8
15.Estetyka żywienia4
16.Fakultet – przedmiot do wyboru10
17.Seminarium dyplomowe16
 Razem201