Kadry i płace

Długość studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 500 zł

Adresatami studiów na kierunku Kadry i płace są osoby poszukujące zatrudnienia lub pracujące na stanowiskach związanych z zarządzaniem personelem i kwestiami płacowymi, zarówno z przedsiębiorstw publicznych, jak i prywatnych.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom rzetelnej i aktualnej wiedzy dotyczącej prawa pracy, systemu wynagrodzeń, prowadzenia dokumentacji podatkowej, kadrowej oraz związanej z rozliczeniami ZUS-u, a także świadczeń pracowniczych – administrowania nimi i ich rozliczania.

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

L.p.PrzedmiotLiczba godzin
1.Nawiązywanie stosunku pracy
2.Podstawy prawa pracy 
3.Pozapracownicze i nietypowe formy zatrudnienia
4.Odpowiedzialność pracodawcy 
5.Obowiązki dokumentacyjne zakładu pracy 
6.BHP w zakładzie pracy 
7.Opodatkowanie wynagrodzeń 
8.Rekrutacja i selekcja personelu 
9.Seminarium dyplomowe 
 Razem180