Kadry i płace

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2700 zł

Adresatami studiów na kierunku Kadry i płace są osoby poszukujące zatrudnienia lub pracujące na stanowiskach związanych z zarządzaniem personelem i kwestiami płacowymi, zarówno z przedsiębiorstw publicznych, jak i prywatnych.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom rzetelnej i aktualnej wiedzy dotyczącej prawa pracy, systemu wynagrodzeń, prowadzenia dokumentacji podatkowej, kadrowej oraz związanej z rozliczeniami ZUS-u, a także świadczeń pracowniczych – administrowania nimi i ich rozliczania.

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Nawiązywanie stosunku pracy  
2. Podstawy prawa pracy  
3. Pozapracownicze i nietypowe formy zatrudnienia  
4. Odpowiedzialność pracodawcy  
5. Obowiązki dokumentacyjne zakładu pracy  
6. BHP w zakładzie pracy  
7. Opodatkowanie wynagrodzeń  
8. Rekrutacja i selekcja personelu  
9. Seminarium dyplomowe  
  Razem 180