Administracja państwowa i samorządowa


Długość studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 400 złAdministracja państwowa i samorządowa to zespół organów publicznych, powołanych do realizowania zadań państwa.

Studia skierowane są do pracowników administracji publicznej oraz osób, które chcą poszerzyć wiedzę o zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej.

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

L.p.PrzedmiotLiczba godzin
1.Podstawy organizacji i zarządzania16
2.Wprowadzenie do historii administracji i prawa publicznego8
3.Historia, ustrój i instytucje Unii Europejskiej12
4.Prawo Unii Europejskiej16
5.Finanse publiczne12
6.Organizacja samorządu terytorialnego12
7.Zamówienia publiczne12
8.Encyklopedia prawa (wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego, cywilnego, gospodarczego, rolnego)20
9.Prawo i postępowanie administracyjne24
10.Obieg dokumentów w administracji6
11.Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej12
12.E-administracja6
13.Obsługa klienta w jednostkach administracji publicznej8
14.Fakultet – przedmiot do wyboru10
15.Seminarium dyplomowe16
 Razem190