Administracja państwowa i samorządowa


Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 700 złAdministracja państwowa i samorządowa to zespół organów publicznych, powołanych do realizowania zadań państwa.

Studia skierowane są do pracowników administracji publicznej oraz osób, które chcą poszerzyć wiedzę o zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej.

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Podstawy organizacji i zarządzania 16
2. Wprowadzenie do historii administracji i prawa publicznego 8
3. Historia, ustrój i instytucje Unii Europejskiej 12
4. Prawo Unii Europejskiej 16
5. Finanse publiczne 12
6. Organizacja samorządu terytorialnego 12
7. Zamówienia publiczne 12
8. Encyklopedia prawa (wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego, cywilnego, gospodarczego, rolnego) 20
9. Prawo i postępowanie administracyjne 24
10. Obieg dokumentów w administracji 6
11. Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej 12
12. E-administracja 6
13. Obsługa klienta w jednostkach administracji publicznej 8
14. Fakultet – przedmiot do wyboru 10
15. Seminarium dyplomowe 16
  Razem 190