MEDIACJE

Długość studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2500 zł

Celem studiów jest poznanie mechanizmów mediacji jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów. Słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie prawnych i psychologicznych elementów mediacji. Poprzez zajęcia praktyczne (ćwiczenia z mediatorami, symulacje mediacyjne) zdobędą przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora. Województwo świętokrzyskie mozna określić jako „pustynię mediacyjną”, stąd oferta tych studiów spotyka się z dużym zainteresowaniem.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Podstawy prawoznawstwa 4
2. Psychologia konfliktu 6
3. Portret psychologiczny partnerów mediacji 4
4. Etyka mediatora 2
5. Komunikacja niewerbalna 6
6. Prawne aspekty mediacji 10
7. Mediacje rodzinne 15
8. Mediacje pracownicze (biznesowe) 15
9. Warsztaty z zakresu przygotowywania ugód mediacyjnych – mediacje rodzinne 4
10. Warsztaty z zakresu przygotowywania ugód mediacyjnych – mediacje pracownicze (biznesowe) 4
11. Socjologia konfliktu 4
12. Komunikacja werbalna 6
13. Mediacje karne 15
14. Mediacje z nieletnim sprawcą czynu karalnego 15
15. Mediacje gospodarcze 10
16. Mediacje z zakresu prawa cywilnego 15
17. Warsztaty z zakresu przygotowania ugód mediacyjnych – mediacje karne i z nieletnim 5
18. Warsztaty z zakresu przygotowania ugód mediacyjnych – mediacje gospodarcze i zakresu prawa cywilnego 5
19. Seminarium dyplomowe 20
  Razem 165