Płatności

WPISOWE – 0zł

EGZAMIN DYPLOMOWY – 0zł

KOSZT CZESNEGO: tutaj

ZNIŻKI / ULGI:

  • ulga w wysokości 50% dla Studentów WSEPiNM – posiadających status studenta studiów II stopnia
  • ulga w wysokości 25% dla Wszystkich Absolwentów WSEPiNM
  • ulga w wysokości 10% za uiszczenie pełnej opłaty za studia w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pierwszych zajęć

PŁATNOŚĆ za studia rozłożona na:

  • 4 wygodne raty – dla studiów II-semestralnych (płatne w miesiącach X, XII, II, IV )
  • 6 wygodnych rat – dla studiów III- semestralnych (płatne w miesiącach X, XII, II, IV , X, XII)