PRAWO EGZEKUCJI SĄDOWEJ

Długość studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki:  2 900 zł

Celem studiów jest doskonalenie zawodowe osób podejmujących działania w ramach egzekucji sądowej oraz w ramach nadzoru nad podmiotami podejmującymi takie działania, zaś w wypadku innych słuchaczy – pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie czynności składających się na postępowanie egzekucyjne.

Program studiów będzie realizowany w ujęciu przede wszystkim praktycznych aspektów postępowania egzekucyjnego i egzekucji sądowej. Zagadnienia będą wykładane z punktu wiedzenia zarówno stron postępowania egzekucyjnego, jak również organów egzekucyjnych.

Kandydaci:

Praktycy zajmujący się egzekucją sądową: radcowie prawni, adwokaci, pracownicy organów i urzędów administracji publicznej zajmujący się windykacją należności i świadczeń oraz absolwenci studiów wyższych magisterskich lub licencjackich dowolnego kierunku, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu egzekucji sądowej, a także zapoznać się ze zmianami w systemie prawa egzekucyjnego.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Zagadnienia ogólne  
2. Samorząd komorniczy  
3. Podstawa egzekucji sądowej oraz postępowania zabezpieczającego  
4. Egzekucja świadczeń pieniężnych  
5. Egzekucja świadczeń niepieniężnych  
6. Środki zaskarżenia i inne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym  
7. Koszty egzekucji sądowej  
8. Odpowiedzialność piastunów organów egzekucji sądowej  
9. Wykorzystanie technik informatycznych w egzekucji sądowej  
10. Fakultet  
11. Seminarium dyplomowe  
 
  Razem 195