Prawo Podatkowe i Podatki

Długość studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 400 zł

Studium ma na celu przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć ewidencji finansowej i podatkowej oraz umiejętności efektywnego korzystania z aktów prawnych. Studium kierowane jest zarówno do osób niezwiązanych dotychczas z tą dziedziną wiedzy, jak również do osób zatrudnionych w służbach finansowo – księgowych, pragnących usystematyzować i poszerzyć swoje kwalifikacje.

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

L.p.PrzedmiotLiczba godzin
1.Finanse publiczne12
2.Wstęp do nauki prawa podatkowego i teorii podatków8
3.Ordynacja podatkowa8
4.System organów podatkowych i skarbowych8
5.Podstawy rachunkowości i prawo bilansowe12
6.Opodatkowanie dochodów – podatek dochodowy od osób fizycznych16
7.Opodatkowanie dochodów – podatek dochodowy od osób prawnych16
8.Opodatkowanie majątku, podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, podatek od środków transportu8
9.Opodatkowanie obrotów, podatek od towarów i usług12
10.Opodatkowanie obrotów – akcyza, podatek od gier, czynności cywilnoprawnych12
11.Zasady prowadzenia ewidencji oraz deklaracje dla potrzeb podatku dochodowego8
12.Zasady prowadzenia ewidencji oraz deklaracje dla potrzeb uproszczonych form opodatkowania8
13.Prawo celne8
14.Procedura kontroli skarbowej i podatkowej, postępowanie podatkowe, podtępowanie egzekucyjne8
15.Ewidencja nieruchomości – kataster fiskalny8
16.Zajęcia praktyczne – doradztwo podatkowe16
17.Fakultet – przedmiot do wyboru10
18.Seminarium dyplomowe16
 Razem192