PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki:  — zł

Studia skierowane są do kadry zarządzającej różnych typów przedsiębiorstw, pracowników instytucji rynku pracy, osób pracujących w działach HR, jak również wszystkich, którzy chcą pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Źródła prawa pracy 6
2. Kształtowanie treści stosunku pracy 8
3. Wynagrodzenie za pracę 10
4. Urlopy pracownicze 8
5. Dokumentacja kadrowa 8
6. Elementy BHP 12
7. Działalność socjalna pracodawcy 6
8. Zarys polityki społecznej 8
9. Elementy europejskiego prawa zabezpieczenia społecznego 8
10. System ubezpieczeń społecznych w Polsce 32
11. Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych 8
12. Kontrola i nadzór PIP 8
13. Zbiorowe prawo pracy 8
14. Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika 8
15. Czas pracy 4
16. Postępowanie sądowe w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 8
17. Fakultet – przedmiot do wyboru 10
18. Seminarium dyplomowe 20
Razem 184