PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Długość studiów: 3 semestry

Całkowity koszt nauki: 3 300 zł

Studia adresowane są do kandydatów na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących (np.: języka polskiego, matematyki, chemii, biologii, przyrody, fizyki, geografii, przedsiębiorczości, informatyki, nauczycieli bibliotekarzy oraz psychologów ubiegających się o pracę na stanowisku nauczyciela).

UPRAWNIENIA

Absolwenci studiów I stopnia uzyskują kwalifikacje do pracy w klasach IV – VI szkoły podstawowej, absolwenci studiów II stopnia – kwalifikacje do nauczania na wszystkich etapach kształcenia.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

L.p. Blok tematyczny Liczba godzin
1. Psychologia 60
2. Pedagogika 125
3. Dydaktyka szczegółowa (zgodnie z przygotowaniem merytorycznym) 70
4. Przedmioty uzupełniające 75
5. Praktyki pedagogiczne 150
  Razem 480