RESOCJALIZACJA OSÓB SKAZANYCH I WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE

Długość studiów:  2 semestry

Całkowity koszt nauki:  2 500 zł

Każdy może spotkać się w swoim życiu ze zjawiskiem patologii społecznej. Praca w obszarze resocjalizacji jest bardzo złożonym zagadnieniem. Słuchacze, wiedzę uzyskaną na zajęciach będą mogli wykorzystać do lepszego podejmowania interwencji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania patologii. Słuchacze zdobędą wiedzę, jak odpowiednio dobierać dane koncepcje do pojawiających się problemów. Absolwenci studiów podyplomowych Resocjalizacja osób skazanych i wykluczonych społecznie są przygotowani do podjęcia pracy w Służbie Więziennej, placówkach resocjalizacyjnych, oświatowych i wychowawczych.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Podstawy resocjalizacji  
2. Patologia społeczna  
3. Profilaktyka społeczna  
4. Komunikacja interpersonalna w relacji wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej  
5. Metodyka resocjalizacji  
6. Metodyka pracy kuratora sądowego  
7. Metody pracy w zakładzie dla nieletnich  
8. Warsztaty motywowania klienta do zmiany  
9. Psychologia kliniczna  
10. Praktyczne aspekty psychopatologii  
11. Diagnoza i terapia w resocjalizacji  
12. Podstawy prawa karnego i wykroczeń  
13. Zarządzanie i organizacja w resocjalizacji  
14. Pragmatyki służb mundurowych  
15. Fakultet  
16. Seminarium dyplomowe  
  Razem 200