Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Długość studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 000 zł

Studia skierowane są do kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu uwarunkowań prawnych i ekonomicznych funkcjonowania  danych podmiotów, jak również rozwój umiejętności menedżerskich.

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

L.p.PrzedmiotLiczba godzin
1.Podstawy organizacji i zarządzania16
2.Prawne podstawy funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce16
3.Systemy ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej12
4.Prawo pracy w podmiotach leczniczych12
5.Prawo medyczne16
6.Rachunkowość finansowa i zarządcza w podmiotach leczniczych12
7.Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych12
8.Systemy informatyczne w podmiotach leczniczych12
9.Zarządzanie środkami trwałymi w podmiotach leczniczych12
10.Etyka w świadczeniu usług medycznych4
11.Marketing usług medycznych12
12.Negocjacje handlowe12
13.Trening komunikacji interpersonalnej12
14.Organizacja i zarządzanie jakością usług medycznych12
15.Fakultet – przedmiot do wyboru10
16.Seminarium dyplomowe16
 Razem198