Zarządzanie zasobami ludzkimi

Długość studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 200 zł

Studia skierowane są do pracowników działów HR, kadry menedżerskiej, przedsiębiorców, pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz wszystkich zainteresowanych. Umożliwiają poszerzenie lub modyfikację kwalifikacji zawodowych.

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

L.p.PrzedmiotLiczba godzin
1.Podstawy organizacji i zarządzania16
2.Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych18
3.Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi8
4.Strategie personalne8
5.Dobór i rekrutacja pracowników16
6.Systemy motywacji i wynagradzania16
7.Metody i techniki oceniania i kontroli8
8.Zwalnianie pracowników8
9.Psychologia decyzji kadrowych12
10.Proces kadrowy8
11.Audyt personalny8
12.Zarządzanie rozwojem pracowników8
13.Budowa i kierowanie zespołem zadaniowym8
14.Trening komunikacji interpersonalnej12
15.Fakultet – przedmiot do wyboru 10
16.Seminarium dyplomowe16
 Razem180